راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک/ آب سالم روستایی در کارنامه ۱۰۰۰ روزه شهید رئیسی

در طول خدمت دولت سیزدهم پروژه آبرسانی به مناطق محروم و روستاها یکی از مهمترین اقدامات در دستور کار این دولت بود، که در حدود ۱۰۰۰ روز خدمت شهید جمهور، آبرسانی به روستاهای مختلف به خصوص آب شرب سالم و بهداشتی رکورد زد به حدی که رتبه نخست منطقه و دنیا در تامین و پوشش آب شرب روستاها به کشورمان تعلق گرفت.

گرافیک: محمدحسن پیوندی

دکمه بازگشت به بالا