راهبرد بازار؛ نرخ بیکاری دانشگاهیان چند برابر بی‌سوادهاست

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نه تنها با طرح های جورواجور دولت حل نشد،بلکه این روزها شاهد هستیم که مسافرکشی با خودرو شخصی، موتور و رانندگی در آژانس های تاکسی تلفنی، مشاغل آزاد و دلالی، راه اندازی بقالی و سوپرمارکت ،وردست پدر و ادامه شغل پدری و مواردی از این دست گزینه های موجود برای فارغ التحصیلان بیکار دانشگاه است.

این افراد از یک سو ناراحت گذران عمر جوانی هستند و از شرایط موجود ناراضی هستند، و از سوی دیگر باید تلاش کنند تا با کسب درآمدی بتوانند گذران عمر کنند.

نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۹۹ بیانگر این است که  بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (۹۸) ، ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

در سال۹۹ به میزان ۴۱.۳ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (۹۸) ۲.۸درصد کاهش یافته است.

در همین بازه آمارها در سال ۹۹سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است.

 آخرین وضعیت نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ۱۳۹۹حاکی از این است که  بررسی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می دهد ۱۴.۲ درصد جمعیت فعال فارغ التحصیلان آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل ۲.۵درصد کاهش داشته است.

سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص نشان می دهد که ۹.۵ درصد جمعیت شاغل، دارای اشتغال ناقص بوده اند. این شاخص در بین مدران بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیش تر از نقاط شهری بوده است. سهم اشتغال ناقص در سال ۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ درصد کاهش داشته است.

 در سال ۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل بیکاران ۳۸.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می دهد که نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد کاهش داشته است.

 همچنین نتایج گویای آن است که در سال ۹۹ سهم جمعیت شاغل فارغ التصحیلان آموزش عالی از کل شاغلان، ۲۵.۰ درصد بوده است.

این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود این شاخص نسبت به سال قبل ۰.۳ درصد افزایش داشته است.

بررسی سهم شاغلین ۱۵ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می دهد. ۳۴.۴ درصد شاغلین به طور معمول ۴۹ساعت و بیشتر در هفته کار می کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می دهد که در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندار کار می کنند. این شاخص نسبت به سال قبل۳.۶ درصد کاهش داشته است.

۲۲۳۲۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا