تورم بخش صنعت ۶۴ درصد شد

نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت مربوط به فصل زمستان نسبت به تورم زمستان سال ۹۶ معادل ۶۴.۶ درصد اعلام شد.

به گزارش راهبرد بازار به نقل از خبرگزاری مهر، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت (نرخ تورم) در فصل زمستان ١٣٩٧ به عدد ۴۷۹.۹ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢٠.۴)، ١۴.١ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۵٣.۶)، ٨٩.٢ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات متوسط شاخص کل بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ١٣٩٧ نسبت به متوسط شاخص در چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) معادل ۶۴.۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ (۴٧.٣ درصد)، افزایش داشته است.

زیر بخش‌های زیر به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته اند:

شاخص قیمت تولیدکننده در زیر بخش «صنایع تولید زغال سنگ پالایشگاه‌های نفت» با ۱۲.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل از عدد ۴٧٨.٠ به ۵٣٨.٢ رسید و بیشترین تأثیر در افزایش شاخص کل فصل زمستان را داشته است. رشته فعالیت «تولید فرآورده‌های نفتی تصفیه شده» بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این زیر بخش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده «تولید فلزات اساسی» با ۲۵.۲ رصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧٠.٩) و رسیدن به عدد ۴۶۴.۴، رتبه دوم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل فصل زمستان داشته است.

رشته فعالیت‌های «تولید محصولات اولیه آهن و فولاد» با ٢٧.٧ درصد، «تولید محصولات اساسی آلومینیومی» با ٣۵.٨ درصد و «تولید محصولات اساسی مسی» با ۶.٢ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته است.

در فصل مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر» با ۲۵.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٢١.٧) و رسیدن به عدد ۴٠٢.٧، رتبه سوم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل تولیدکننده بخش صنعت داشته است. رشته فعالیت‌های «تولید وسایل نقلیه موتوری» با ٢٧.۶ درصد، «تولید بدنه اتاق‌سازی برای وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر» با ١۴.۶ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

در فصل مورد بررسی، شاخص قیمت تولیدکننده «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با ۸.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٨٨.٢) و رسیدن به عدد ۴١٩.٧، رتبه چهارم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل تولیدکننده بخش صنعت داشته است. رشته فعالیت‌های «کشتار دام و طیور» با ٢۵.٣ درصد، «تولید فراورده‌های لبنی» با ۴.٩ درصد «آماده‌سازی و آرد کردن غلات و حبوبات» با ٨.۴ درصد، «تولید خوراک دام و حیوانات» با ٢٠.٣ درصد و «عمل‌آوری و حفاظت میوه‌ها و سبزی‌ها» با ١٧.٠ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت “صنایع محصولات شیمیایی” با ۱۱.۸ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۴۴٣.٢) و رسیدن به عدد ۴٩۵.٧، رتبه پنجم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل زمستان را به خود اختصاص داده است.

رشته فعالیت‌های «تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی» با ٢٠.٢ درصد، «تولید مواد شیمیایی اساسی بجز کود و ترکیبات ازت» با ۶.٩ درصد، «تولید انواع رنگ و روغن جلا و پوشش‌های مشابه و بتانه» با ٩.٩ درصد و «تولید الیاف مصنوعی» با ١۴.٠ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته‌اند.

شاخص قیمت «تولید منسوجات» با ۱۰.۹ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٧۶.۵) و رسیدن به عدد ۴١٧.۵، رتبه ششم تأثیرگذاری در افزایش شاخص کل فصل زمستان را به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های «آماده‌سازی و ریسندگی الیاف» با ١٣.٩ درصد، «فرش ماشینی و موکت» با ۴.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل، بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت در زیر بخش صنعتی «تولید محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین‌آلات» با ۱۵.۲ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۴٢٨.۶) و رسیدن به عدد ۴٩٣.٧، رتبه هفتم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بخش صنعت در فصل زمستان به خود اختصاص داده است.

رشته فعالیت‌های «تولید سایر محصولات فلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» با ٢٧.۴ درصد، «تولید محصولات فلزی ساختمانی» با ۶.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت در زیر بخش صنعتی «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی» با ۴.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٩۴.١) و رسیدن به عدد ٣٠٧.٣، رتبه هشتم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بخش صنعت در فصل زمستان به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های «تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» با ١٠.٨ درصد، «تولید محصولات ساخته شده از بتن سیمان و گچ» با ۵.٨ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

شاخص قیمت در زیر بخش صنعتی «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» با ۷.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۵۶۵.٣) و رسیدن به عدد ۶٠۵.۵، رتبه نهم تأثیرگذاری را در افزایش شاخص کل بخش صنعت در فصل زمستان به خود اختصاص داده است. رشته فعالیت‌های «تولید محصولات پلاستیکی بجز کفش» با ٨.٠ درصد، «تولید لاستیک رویی و تویی و روکش کردن مجدد و بازسازی» با ٣.٩ درصد افزایش نسبت به فصل قبل به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در افزایش شاخص این بخش داشته اند.

سایر زیر بخش‌های صنعتی بجزء «تولید ماشین آلات اداری و محاسباتی» با اقزایش شاخص قیمت نسبت به فصل قبل همراه بوده اند و سهم‌های کمتری از تأثیرگذاری در تورم فصل زمستان کل بخش صنعت داشته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا