متن کامل گزارش شانزدهم آژانس درباره ایران

بر اساس گزارش آژانس ذخایر اورانیوم ایران به ۲۴۱.۶ کیلوگرم و درصد غنای آن به ۴.۵ درصد رسیده است.

به گزارش راهبرد بازار به نقل از ایسنا، مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر روز جمعه به وقت محلی شانزدهمین گزارش درباره راستی‌آزمایی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را منتشر کرد.

متن این گزارش به شرح زیر است:

شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
GOV/۲۰۱۹/۳۲
۳۰ اوت ۲۰۱۹
راستی آزمائی و نظارت در جمهوری اسلامی ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت
گزارش مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی


A. مقدمه
۱. این گزارش مدیرکل موقت به شورای حکام و به موازات آن به شورای امنیت سازمان ملل (شورای امنیت) در خصوص اجرای تعهدات مرتبط هسته ای جمهوری اسلامی ایران (ایران) ذیل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و در خصوص موضوعات مرتبط با راستی آزمایی و نظارت در ایران در پرتو قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت می باشد. این (گزارش) همچنین اطلاعاتی درخصوص موضوعات مالی، و مشورت ها و تبادل اطلاعات آژانس با کمیسیون مشترک ایجاد شده توسط برجام، ارائه می دهد.

B. سابقه
۲. در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، چین، فرانسه، آلمان، فدراسیون روسیه، انگلیس، ایالات متحده آمریکا (۱)، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجی و سیاست امنیتی (۳+E۳/EU) و ایران در مورد برجام توافق کردند. در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ شورای امنیت قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را به تصویب رساند که در آن از جمله از مدیرکل درخواست کرد که “راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران برای کل دوره تعهدات یاد شده در چارچوب برجام را برعهده گیرد. (۸.GOV/۲۰۱۵/۵۳ and Corr.۱, para). در اوت ۲۰۱۵، شورای حکام به مدیرکل اجازه داد تا راستی آزمایی و نظارت لازم بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران همانگونه که در برجام پیش بینی شده را انجام داده و بر همین اساس برای کل دوره تعهدات یادشده در پرتو قطعنامه شماره ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت سازمان ملل، منوط به در اختیار داشتن منابع مالی و منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس، گزارش ارائه نماید. شورای حکام همچنین اجازه داد که آژانس با کمیسیون مشترک همچنانکه در سند ۲۰۱۵/۵۳/GOV و اصلاحیه یک آن آمده، مشورت و تبادل اطلاعات کند.


۳. در دسامبر ۲۰۱۶ و ژانویه ۲۰۱۷ مدیرکل ۹ سند (۲) ، که از سوی همه اعضای کمیسیون مشترک تهیه و به تایید رسیده و متضمن روشنگری هایی برای اجرای اقدامات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام برای دوره زمانی آن بود را با کشورهای عضو در میان گذاشت.(۳)
۴. در ۸ می ۲۰۱۹، ایران بیانیه ای منتشر کرد که از جمله حاوی این مطلب بود که «…در راستای اعمال حقوق خود، همانطور که در بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام مصرح است، شورای عالی امنیت ملی ایران دستوری مبتنی بر توقف برخی اقدامات ایران ذیل برجام از امروز صادر کرد.(۵,۴)
۵. هزینه سالانه تخمینی آژانس برای اجرای پروتکل الحاقی ایران و برای راستی آزمایی و نظارت تعهدات مرتبط هسته ای ایران به شرح مندرج در برجام مبلغ ۹.۲ میلیون یورو در سال می باشد. برای سال ۲۰۱۹ منابع مالی فرابودجه ای برای مبلغ ۴ میلیون یورو از ۹.۲ میلیون یورو لازم است(۶). تا تاریخ ۲۳ اوت ۲۰۱۹، مبلغ ۵.۵ میلیون یورو منابع مالی فرابودجه ای برای تامین هزینه فعالیتهای مرتبط با برجام برای سال ۲۰۱۹ و بعد آن در دسترس است.

 C. فعالیتهای راستی آزمایی و نظارت بر برجام
۶. از تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ (روز اجرای برجام) آژانس اجرای تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام (۷ ) را منطبق با رویه های پادمانی استاندارد آژانس و به شیوه ای بیطرفانه و عینی راستی آزمایی و نظارت کرده است. (۸ ،۹). آژانس از زمان انتشار گزارش فصلی می ۲۰۱۹ مدیرکل (۱۰) که در به روز رسانی های مربوط که در دو گزارش در جولای ۲۰۱۹ آمده است (۱۱)، بشرح ذیل گزارش می دهد.


۱.C. فعالیت های مربوط به آب سنگین و بازفرآوری
۷. ایران ساخت رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک (رآکتور ۴۰-IR) را طبق طراحی اولیه آن پیگیری نکرده است.(۱۳،۱۲)  ایران قرص های اورانیوم طبیعی، میله های سوخت یا مجموعه های سوخت طراحی شده به صورت ویژه برای راکتور ۴۰-IR طبق طراحی اولیه را تولید یا آزمایش نکرده و همه قرص های سوخت اورانیوم طبیعی و مجموعه های سوخت موجود در انبار تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده است (بندهای ۳ و ۱۰) (۱۴)
۸. ایران به اطلاع رسانی به آژانس در خصوص موجودی آب سنگین در ایران و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین (۱۵)  HWPP ادامه و به آژانس اجازه داده است که بر میزان ذخایر آب سنگین ایران و مقدار آب سنگین تولید شده در HWPP نظارت کند (بند ۱۵). در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی کرد که مقدار تولید شده و در حال استفاده از آب سنگین در این کارخانه ۱۲۵.۵ متریک تن (۱۶) می باشد. در طول دوره گزارش دهی ایران بیش از ۱۳۰ متریک تن آب سنگین نداشته است (بند ۱۴).
۹. ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) و تأسیسات تولید ایزوتوپ مولیبدن، ید و زنون (MIX) و یا در هر تأسیسات اعلام شده دیگر به آژانس، انجام نداده است (بندهای ۱۸ و ۲۱).(۱۷)
۲.C. فعالیت های مربوط به غنی سازی و سوخت
۱۰. در کارخانه غنی سازی سوخت (FEP) در نطنز بیش از ۵۰۶۰ سانتریفیوژ ۱-IR به صورت نصب شده در ۳۰ آبشار به شکل پیکره بندی شده در واحدهای عملیاتی در زمان توافق پیرامون برجام به صورت نصب شده وجود نداشته است (بند ۲۷). ایران ۱۸ سانتریفیوژ ۱-IR را از میان سانتریفیوژهای در حال نگهداری در انبار (۱۸) به منظور جایگزینی با سانتریفیوژهای آسیب دیده یا خراب نصب شده در FEP خارج کرده است. (بند ۲۹.۱).
۱۱. ایران به غنی سازی UF۶ در FEP ادامه داده است(۱۹) همچنان که قبلا گزارش شده است (۲۰) در ۸ جولای ۲۰۱۹ آژانس راستی آزمایی کرد که ایران شروع به غنی سازی UF۶ با غنای بالاتر از ۳.۶۷ درصد از اورانیوم ۲۳۵ کرده است (بند ۲۸). از آن زمان تا کنون ایران اقدام به غنی سازی اورانیوم تا ۴.۵درصد از اورانیوم ۲۳۵ کرده است. (بند ۲۸). (۱۲)

همچنان که قبلا گزارش شده است (۲۱) در اول جولای ۲۰۱۹ ، آژانس راستی آزمایی کرد که کل موجودی ذخیره شده اورانیوم غنی سازی شده ایران از میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ غنی شده تا میزان ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ (یا معادل آن در اشکال مختلف شیمیایی) فراتر رفته است (بند ۵۶). میزان ۳۰۰ کیلوگرم UF۶ معادل با ۲۰۲.۸ کیلوگرم اورانیوم می باشد.(۲۲)
۱۳. تا تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی کرد که میزان ذخیره اورانیوم غنی شده تا ۳.۶۷ درصد اورانیوم ۲۳۵ ایران ۲۴۱.۶ کیلوگرم بوده است ، بر اساس برجام و مصوبات کمیسیون مشترک.(۲۳ و ۲۴) این ذخیره شامل ۲۱۶.۵ کیلوگرم اورانیوم عنی شده تا ۳.۶۷ درصد از اورانیوم ۲۳۵ و ۲۵.۱ کیلوگرم اورانیوم غنی شده تا ۴.۵ درصد از اورانیوم ۲۳۵ (۲۵) بوده است.
۱۴. در کارخانه غنی سازی سوخت فردو (FFEP) بیش از ۱۰۴۴ سانتریفیوژ ۱-IR در یک بال (واحد ۲) از تأسیسات مزبور قرار داده نشده است (بند ۴۶). در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی کرد که تعداد ۱۰۲۰ سانتریفیوژ ۱-IR در شش آبشار نصب هستند. در همان تاریخ آژانس راستی آزمایی کرد که ده سانتریفیوژ ۱-IR در قالب طراحی موقعیت های ۱۶ سانتریفیوژ ۱-IR نصب شده بودند (۲۶) و یک سانتریفیوژ ۱-IR در یک موقعیت جداگانه نصب شده بود(۲۷) به منظور انجام «تحقیق مقدماتی و فعالیت های تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ایزوتوپ های پایدار».(۲۸ و ۲۹) ایران در بازه زمانی گزارش هیچ گونه غنی سازی اورانیوم یا فعالیت های تحقیق و توسعه مرتبط در این کارخانه انجام نداده و هیچ گونه مواد هسته ای در کارخانه وجود نداشته است (بند ۴۵).
۱۵. همه سانتریفیوژها و زیرساختهای مربوطه در انبار، تحت نظارت مداوم آژانس باقی مانده اند (بندهای ۲۹، ۴۷، ۴۸ و ۷۰). آژانس دسترسی منظم به ساختمان های مرتبط در نطنز شامل همه FEP و کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی (PFEP) را ادامه داده و دسترسی روزانه طبق درخواست آژانس انجام شده است (بند ۷۱). آژانس کماکان دسترسی معمول به FFEP، از جمله دسترسی روزانه در صورت درخواست، داشته است. (بند ۵۱)
۱۶. ایران فعالیت های غنی سازی اش را در راستای برنامه بلند مدت غنی سازی و تحقیق و توسعه غنی سازی خود به همان صورت ارائه شده به آژانس در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ انجام داده است (بند ۵۲).
۱۷. در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۱۹، آژانس راستی آزمایی کرد که کلیه میله های سوخت پرتودهی شده در TRR در ایران از میزان پرتودهی کمتر از ۱ رم بر ساعت (در یک متر در هوا) برخوردار نیستند.
۱۸. ایران هیچکدام از تأسیسات اعلام شده را به منظور تبدیل مجدد صفحات سوخت یا ضایعات به UF۶ مورد استفاده قرار نداده و از ساخت تأسیسات جدید بدین منظور به آژانس اطلاعی نداده است (بند ۵۸).
۳.C. تحقیق و توسعه، تولید و موجودی سانتریفیوژ
۱۹. هیچ اورانیوم غنی شده ای از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه انباشت نشده، و غنی سازی تحقیق و توسعه ایران انجام شده با و بدون اورانیوم و با استفاده از سانتریفیوژهای تعریف شده در برجام بوده است (بندهای ۴۲-۳۲) (۳۰).
۲۰. ایران اظهارنامه های مربوط به تولید و موجودی لوله های روتور سانتریفیوژ و بیلوز (Bellows) را به آژانس ارائه کرده و اجازه راستی آزمایی اقلام در موجودی را به آژانس داده است ( بند ۸۰.۱ ). آژانس نظارت مداوم شامل استفاده از اقدامات نظارتی و مراقبتی containment and surveillance measures را انجام داده و راستی آزمایی کرده که تجهیزات اعلام شده برای تولید لوله های روتور و بیلوزها برای تولید سانتریفیوژ فقط برای فعالیت های مشخص شده در برجام استفاده شده اند( بند ۸۰.۲). ایران هیچگونه سانتریفیوژ ۱-IR را برای جایگزینی با آنهایی که خراب شده و یا از کار افتاده اند تولید نکرده است.( بند ۶۲)
۲۱. همه لوله های روتور اعلام شده، بیلوزها و مجموعه های روتور شامل لوله روتورها و بیلوزهایی از جمله آنهایی که از روز اجرا تولید شده اند؛ تحت نظارت مداوم آژانس قرار داشته اند. (بند ۷۰) ایران با استفاده از فیبرکربن لوله های روتور تولید کرده که توسط آژانس نمونه برداری و آزمایش شده و تمامی آنها تحت اقدامات نظارتی و مراقبتی containment and surveillance measures آژانس بوده است.(۳۲ و۳۱)

D. اقدامات شفاف سازی
۲۲. ایران کماکان به آژانس اجازه داده تا از نظاره گرها و مهر و موم های الکترونیکی آنلاین در زمینه غنی سازی استفاده کند تا بدینوسیله وضعیت آنها در اماکن هسته ای به بازرسان آژانس مخابره و جمع آوری خودکار ثبت سوابق اندازه گیری توسط ادوات اندازه گیری نصب شده آژانس تسهیل شود (بند ۶۷.۱). ایران بنا به درخواست آژانس نسبت به صدور روادید درازمدت برای بازرسان منصوب آژانس اقدام کرده و برای آژانس در اماکن هسته ای، محل کار مناسب فراهم کرده و استفاده از محل کار در مکان های نزدیک سایتهای هسته ای در ایران را تسهیل کرده است (بند ۶۷.۲).
۲۳. ایران کماکان به آژانس اجازه داده – تا از طریق اقدامات مورد توافق با ایران، از جمله از طریق اقدامات مراقبتی و نظارتی containment and surveillance measures – بر تمامی کنسانتره سنگ اورانیوم UCF تولید شده در ایران یا بدست آمده از دیگر منابع و انتقال آنها به تاسیسات تبدیل اورانیوم UOC در اصفهان (بند ۶۸)، نظارت کند. همچنین، ایران تمامی اطلاعات ضروری برای قادر کردن آژانس جهت راستی آزمایی تولید کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) و موجودی انبار UOC تولید شده در ایران یا بدست آمده از هر منبع دیگری را ارائه کرده است (بند ۶۹) .

E. سایر اطلاعات مرتبط
۲۴. ایران همچنان به اجرای موقت پروتکل الحاقی موافقتنامه پادمان ها بر اساس ماده ۱۷ (b) پروتکل الحاقی، تا زمان لازم الاجرا شدن آن ادامه می دهد. آژانس به ارزیابی اظهارنامه های ایران ذیل پروتکل الحاقی ادامه داده است و تحت پروتکل الحاقی دسترسی های تکمیلی به همه سایتها و اماکن مورد نیاز برای بازدید در ایران داشته است. همکاری به موقع و فعالانه از سوی ایران در ارائه چنین دسترسی، موجب تسهیل در اجرای پروتکل الحاقی شده و اعتماد را افزایش می دهد. تعاملات ادامه دار بین آژانس و ایران در ارتباط با اجرای موافقتنامه پادمان و پروتکل الحاقی نیازمند همکاری به موقع و کامل توسط ایران است. آژانس همچنان تحقق چنین هدفی را از ایران پیگیری خواهد کرد.
۲۵. راستی آزمایی و نظارت آژانس بر سایر تعهدات مرتبط هسته ای ایران ذیل برجام، شامل تعهداتی که در بخش های S ،E ،D و T ضمیمه یک برجام تصریح شده، ادامه دارد. (برجام، ضمیمه ۴، کمیسیون مشترک، بند ۶.۴.۶)
۲۶. طی مقطع زمانی این گزارش، آژانس در هیچ جلسه ای از جلسات گروه کاری خرید کمیسیون مشترک شرکت نکرده است. (برجام، ضمیمه چهار – کمیسیسون مشترک، بند ۶.۴.۶).

F. خلاصه
۲۷. آژانس به راستی آزمایی عدم انحراف مواد هسته ای اعلام شده در تاسیسات هسته ای و مکان های خارج از تاسیسات که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند (LOFs) و از سوی ایران در چارچوب موافقتنامه پادمان های آن اعلام شده، ادامه می دهد. ارزیابی ها در خصوص نبود فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده برای ایران کماکان ادامه دارد.
۲۸. از روز اجرا، آژانس به نظارت و راستی آزمایی اجرای تعهدات مرتبط هسته ای از سوی ایران بر اساس مفاد برجام پرداخته است.
۲۹. مدیرکل موقت به گزارش دهی به طور مقتضی ادامه خواهد داد.

زیرنویس:

۱- در ۸ می ۲۰۱۸ دونالد ترامپ، رییس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام نمود « ایالات متحده از توافق هسته ای ایران خارج خواهد شد»، نظرات رییس جمهور ترامپ در مورد برجام در سایت ذیل موجود است
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action ۱
 ۲ . Reproduced in INFCIRC/۹۰۷ and INFCIRC/۹۰۷Add.۱. ۳ .Gov/۲۰۱۷/۱۰, para. ۳.
۴. این موضوع توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور و رئیس شورالی عالی امنیت ملی ایران اعلام شد. ۱۰۹۵۸۸/http://president.ir/en ۵GOV/INF/۲۰۱۹/۸ and

GOV/INF/۲۰۱۹/۹.

۶ – هزینه اجرای موقت پروتکل الحاقی (سه میلیون یورو) و ۲.۲ میلیون یورو برای هزینه های بازرسی مربوط به راستی آزمائی و نظارت بر تعهدات مرتبط هسته ای ایران مندرج در برجام از بودجه عادی تامین می گردد (۲/)۶۰(GC).
۸ . GOV/۲۰۱۶/۸, para. ۶.
۹ Note by the Secretariat, ۲۰۱۶/Note ۵. ۱۰ GOV/۲۰۱۹/۱۰.
۱۱ GOV/INF/۲۰۱۹/۸ and GOV/INF/۲۰۱۹/۹.
۷ – شامل روشنگری های مورد اشاره در بند ۳ این گزارش.
۱۲- مخزن از رآکتور خارج شده و در فرآیند آماده سازی برای روز اجرا به صورت غیر قابل استفاده در آورده شد و در ایران باقی نگه داشته شده است .) ۳(iii) ۳ و(ii) رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک، بندهای، (GOV/INF/۲۰۱۶/۱)
۱۳ – همانگونه که قبلا” اشاره شد (۱۰ GOV/۲۰۱۷/۲۴, footnote) ایران نام این تاسیسات را به رآکتور تحقیقاتی آب سنگین خندآب تغییر داده است.
۱۴ – بندهای ارجاعی در پرانتزها در تمام بخشهای C و D این گزارش به بندهای «ضمیمه I – اقدامات مرتبط هسته ای» برجام مربوط است. ۱۵ – HWPP یک تأسیسات تولید آب سنگین است که بر مبنای اطلاعات طراحی آن که در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۱۶ از سوی ایران در اختیار آژانس
قرار گرفته است، ظرفیت اسمی ۱۶ تن آب سنگین با درجه خلوص هسته ای در سال، و ظرفیت واقعی «حدود ۲۰ تن» آب سنگین با درجه خلوص هسته ای در سال دارد. ایران در نامه ای به تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۱۷، به آژانس اطلاع داد که “حداکثر ظرفیت سالانه تاسیسات تولید آب سنگین (HWPP) ۲۰ تن می باشد”.

(۱۶) در ۱۹ اوت ۲۰۱۹، آژانس تایید کرد که از زمان گزارش قبلی مدیر کل، مجموع ۲/۲ متریک تن آب سنگین از ایران خارج گردیده است و ایران ۲/۲ متریک تن آب سنگین را برای فعالیتهای تحقیق و توسعه در ارتباط با تولید ترکیبات دوتریتد برای کاربردهای پزشکی مورد استفاده قرار داده است. این فعالیتهای تحقیق و توسعه تحت نظارت مستمر آژانس بوده است.
۱۷ از جمله سلول های داغ در راکتور تحقیقاتی تهران و تاسیسات MIX و سلولهای حفاظ دار که در مصوبه کمیسیون مشترک مورخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۶ به آنها اشاره شده است (۹۰۷/INFCIRC(
۱۸به بند ۱۵ همین گزارش مراجعه شود. ۱۹- طبق برجام”سایت غنی سازی نطنز برای مدت ۱۵ سال تنها مکان برای انجام همه فعالیتهای غنی سازی اورانیوم ایران از جمله تحقیق و توسعه
 ۲۰ GOV/INF/۲۰۱۹/۹. ۲۱ GOV/INF/۲۰۱۹/۸.
تحت پادمان” خواهد بود (بند ۷۲)۲۲با در نظر گرفتن وزن اتمی استاندارد اورانیوم و فلوئورین ۲۳ مطابق با مصوبات کمیسیون مشترک به تاریخ های ۶ ژانویه و ۱۸ دسامبر ۲۰۱۶ )۹۰۷/INFCIRC(، و ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷
.(INFCIRC/۹۰۷/Add.۱)
۲۴ مشتمل بر ۲۱۸/۹ کیلوگرم اورانیوم در قالب UF۶ ، ۱۱/۱ اورانیوم در قالی اکسیدهای اورانیوم و تولیدهای میانی آن ، ۴/۶ کیلوگرم اورانیوم در میله ها و تاسیسات سوخت و ۷/۰ کیلوگرم اورانیوم در پسماند مایع و جامد
۲۵ اورانیوم غنی شده تا ۴/۵% تماما به شکل UF۶ بوده است. ۲۶ ۲۰۱۷/۴۸/GOV، پانوشت شماره ۲۰
۲۷در تاریخ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۸ ایران اطلاعات طراحی روزآمد شده برای FEEP را در اختیار آژانس قرار داد که شامل یک طرح موقتی برای یک
سانتریفیوژ ۱-IR برای «جداسازی ایزوتوپ های پایدار» در واحد ۲ می باشد.
۲۸ – GOV/۲۰۱۶/۴۶, para. ۱۲.
۲۹ در تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۱۹، ۱۳ سانتریفیوژ ۱-IR نصب نشده و داخل تاسیسات تحت نظارت آژانس انبار شده بودند.

۳۰. در طول دوره این گزارش، آژانس راستی آزمایی کرد که ایران فعالیت های تحقیق و توسعه غنیسازی همراه اورانیم با سانترفیوژهای تعریف شده در برجام به شرح ذیل انجام داده است: تا ۱۱ سانترفیوژ نسل ۴ نصب و با گاز UF۶ آزمایش شدهاند، یک ماشین سانترفیوژ نسل ۵ نصب و با گاز UF۶ آزمایش شده است، تا ۳۳ ماشین سانترفیوژ نسل ۶ نصب شدهاند که از آنها ده عدد با گاز UF۶ آزمایش شده است. یک ماشین سانترفیوژ نسل ۸ نصب و با گاز UF۶ آزمایش شده است. بحثهای فنی در خصوص ماشینهای سانترفیوژ نسل ۶ در حال انجام است.
۳۱. Decision of the Joint Commission of ۱۴ January ۲۰۱۶ (INFCIRC/۹۰۷) ۶

۳۲ . GOV/۲۰۱۶/۴۶, para. ۱۸.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا