مزاج اندام یا عضو

گذشته از این که فرد، چه مزاجی دارد، هر عضوی از بدن، مزاج مخصوص به خود را دارد مثلاً: مغز و چربی، سرد و تر؛ کبد، گرم و تر؛ استخوان و مو، سرد وخشک؛ و قلب، گرم و خشک می باشند.
با گزارش پایگاه خبری راهبرد بازار استاد حکیم زارعی مدرس دوره های مزاج شناسی گفت : به عبارت دیگر فرد چه سوداوی باشد، چه بلغمی، چه دموی و چه صفراوی؛ در هرحال، مزاج استخوان او سوداوی و قلبش صفراوی است. تفاوت در این است که مثلا میزان سودا در استخوان یک فرد سوداوی بیشتر و متراکم تر از یک فرد دموی است و میزان صفرای قلبش کمتر از اوست.
اندام های دارای مزاج گرم( به ترتیب): ۱- روان و خاستگاه آن که دل است. ۲- خون ۳- جگر ۴- گوشت و ماهیچه ۵- طحال ۶- کلیه ۷- رگهای ضربان دار(سرخرگ) ۸- رگهای بدون ضربان(سیاهرگ) ۹- پوست
اندام های دارای مزاج سرد( به ترتیب): ۱- بلغم ۲- پی ۳- چربی ۴- مو ۵- استخوان ۶- غضروف ۷- زرد پی(رباط) ۸- وتر ۹- غشاء(شامّه) ۱۰- عصب ۱۱- نخاع ۱۲- مغز ۱۳- پوست
اندام های دارای مزاج مرطوب( به ترتیب): ۱- بلغم ۲- خون ۳- چربی ۴- پی ۵- مغز ۶- نخاع ۷- گوشت، پستان و بیضه ها ۸- شش ۹- جگر ۱۰- طحال ۱۱- کلیه ۱۲- ماهیچه ۱۳- پوست
اندام های دارای مزاج خشک( به ترتیب): ۱- مو ۲- استخوان ۳- غضروف ۴- زردپی ۵- وتر ۶- غشاء ۷- سرخرگ ها ۸- سیاهرگ ها ۹- عصب حرکتی ۱۰- قلب ۱۱- عصب حسّی ۱۲- پوست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا