تجارت ۶.۷میلیارد دلاری کشور در دی ماه

 کارنامه تجارت کشورمان در مجموع ۱۰ماه سال جاری، ۱۲۲میلیون و ۷۹۰ هزار تن کالا به ارزش ۵۸میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار بوده که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳میلیون دلار و سهم واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹هزار تن کالا به ارزش ۳۰میلیارد و ۶۳۹ میلیون دلار بوده است.

تجارت خارجی کشور در دی  ماه، رشد ۵۵ میلیون دلاری در واردات و کاهش ۶۹۳  میلیون دلاری در صادرات را نسبت به آذر ماه تجربه کرده است.

در اذرماه ماه عملکرد تجارت خارجی کشور ۷ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بود که سهم صادرات سه میلیارد و۶۴۴ میلیون دلار و سهم واردات سه میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار بوده است اما در دی ماه، تجارت خارجی به ۶ میلیارد و۷۳۲ میلیون دلار رسید که نسبت به آذر ماه، ۶۳۸ میلیون دلار کاهش تجارت را با ۸.۶درصد ، شاهدبودیم، که در این میان  صادرات با کاهش ۱۹درصدی به دو میلیارد و ۹۵۱میلیون دلار و واردات با رشد ۱.۵ درصدی به سه میلیارد و ۷۸۱ میلیون دلار رسید.

گفتنی است، لطیفی سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کشور در دی ماه، گفته است، چین با دو میلیون و ۱۵۲ هزار تن به ارزش ۸۲۷ میلیون دلار ، عراق با یک میلیون و ۵۰۱هزار تن به ارزش ۴۶۷میلیون دلار، امارات با یک میلیون و ۳۶۱ هزار تن به ارزش ۴۴۰ میلیون دلار، ترکیه با ۳۸۲ هزار تن به ارزش ۱۹۵ میلیون دلار و افغانستان با ۵۶۹ هزار تن به ارزش ۱۸۸میلیون دلار، جمعا باپنج میلیون و ۹۶۵ هزار تن کالا و ارزش دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار، پنج مقصد نخست صادراتی کشورمان بودند که ۶۴ درصد کل وزن و ۷۱.۷درصد ارزش کالاهای صادراتی کشورمان در دی ماه را به خود اختصاص دادند.

وی در خصوص واردات ۲۵ گروه کالاهای اساسی به کشور گفت: از مجموع ۲۸میلیون  و ۲۴۹ هزار تن کالای واردشده به کشور، ۱۹میلیون و ۵۲۲ هزارتن کالای اساسی بوده است که ذرت با هشت میلیون و ۵۲۰هزارتن، گندم با دو میلیون و ۵۹۲هزار تن، انواع دانه های روغنی با یک میلیون و ۹۹۰هزار تن،جو با یک میلیون و ۴۷۰هزار تن، کنجاله سویا با یک میلیون و ۳۶۵هزار تن، شکرخام با بیش از یک میلیون تن، روغن های خوراکی با ۸۲۷هزار تن و برنج با ۷۸۹هزارتن، در صدر واردات  ۲۵ گروه کالاهای اساسی در مدت ۱۰ ماهه امسال قرار دارند.

لازم به ذکر است، امارات با ۶۳۴هزارتن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۰۹میلیون دلار، چین با ۳۲۷ هزار تن به ارزش ۹۰۸ میلیون دلار، ترکیه با ۴۸۹ هزار تن به ارزش ۴۳۹ میلیون دلار، آلمان با ۵۵ هزار تن به ارزش ۱۴۶میلیون دلار و هند با ۷۴هزار تن به ارزش ۱۲۸میلیون دلار به ترتیب پنج کشور طرف معامله برای واردات کالا به کشورمان بودند که ۴۹درصد وزن و ۷۲ درصد ارزش واردات در دی ماه به این پنج کشور اختصاص داشته است.

 در ۱۰ ماهه سال جاری پنج میلیون و ۸۵۳هزار تن کالا از مسیر کشورمان ترانزیت شده است که سهم آذرماه ۶۶۴هزارتن بوده است.

۲۲۳۲۲۴

دکمه بازگشت به بالا