راهبرد بازار؛ ملخ های صحرایی با نرم افزارهای جدید درهرمزگان شناسایی می شوند

 سید عبدالرضا اشرف منصوری روز سه شنبه در توضیح این مطلب افزود: با توجه به اینکه مناطق کشاورزی این استان که در معرض خطر ملخ های صحرایی هستند خود را برای مقابله با این حشرات آماده کرده که در حال حاضر بهترین وسیله ردیایی بهره گیری از ابزارهای نوین است.

وی ادامه داد: با توجه به هشدارهای سازمان حفظ نباتات و از آنجائی که استان هرمزگان به عنوان یکی از خطوط ورود این آفت به کشور شناخته شده اجرای عملیات ردیابی در نیمه دوم سالجاری در بیش از ۲ میلیون هکتار از اراضی استان انجام شده است.

مدیرحفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی هرمزگان اظهار داشت: این مقدار پایش با مشارکت نیروهای مردمی و کشاورزان و همچنین بکارگیری از سیستم های جدید ردیابی که اخیرا آموزشهای استفاده از آن در اختیار همکاران در مدیریت ای جهادکشاورزی شهرستانها قرار گرفته انجام شده است.

 منصوری یاد آورشد: از ابتدای دیماه سالجاری تاکنون عملیات ردیابی با نرم افزار ELOCUST۳M در سطح ۶۰۰ هزار و۶۰۰ هکتار انجام شده که این میزان در تهیه نقشه های پیش آگاهی ملخ صحرائی در جنوب کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا