راهبرد بازار؛ نرخ جدید سیمان اعلام شد

با تأمین بخشی از برق مورد نیاز صنعت سیمان، قیمت این محصول در مقایسه با هفته گذشته به‌طور متوسط بین حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است.

اکنون برق مناسبی در اختیار واحدهای تولیدکننده سیمان است تا به تداوم تولید بپردازند.

همین مسئله سبب شده تا عرضه‌های بیشتر سیمان را نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم که در ادامه به کاهش متوسط ۱۰ تا ۱۲ درصدی قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور نسبت به هفته گذشته انجامیده است.

قیمت درب کارخانه انواع سیمان:

محصولتیپ سیمانقیمت
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ تهرانتیپ ۳۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ تهرانتیپ ۴۲۵-۱۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ آبیکتیپ ۴۲۵-۱۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ شهرکردتیپ ۴۲۵-۱۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ فراز فیروزکوهتیپ ۴۲۵-۱۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ غربتیپ ۴۲۵-۱۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ هگمتانتیپ ۴۲۵-۱۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ تهرانتیپ ۵۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ شهرکردتیپ ۵۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵۲۵-۱ فارس نوتیپ ۵۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۱ انبار شرق تهرانتیپ ۱۶۰,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ ساروج اصفهانتیپ ۴۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ ساروج اصفهانتیپ ۳۲۵-۱۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ ارومیهتیپ ۴۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ اصفهانتیپ ۳۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ بجنوردتیپ ۴۲۵-۱۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ بجنوردتیپ ۳۲۵-۱۵۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ خمسهتیپ ۴۲۵-۱۵۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ دورودتیپ ۳۲۵-۱۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۴۲۵-۱ زنجانتیپ ۴۲۵-۱۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۳۲۵-۱ زنجانتیپ ۳۲۵-۱۵۳,۰۰۰ تومان

قیمت سیمان تیپ ۲:

محصولتیپ سیمانقیمت
سیمان تیپ ۲ تهرانتیپ ۲۷۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ آبیکتیپ ۲۷۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شهرکردتیپ ۲۵۶,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فراز فیروزکوهتیپ ۲۷۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ غربتیپ ۲۵۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ فارس نوتیپ ۲۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ هگمتانتیپ ۲۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ شرقتیپ ۲۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار شرق تهرانتیپ ۲۷۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ انبار آزادگانتیپ ۲۷۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ ساوهتیپ ۲۷۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بین المللی ساروج بوشهرتیپ ۲۶۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ استهبانتیپ ۲۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ اصفهانتیپ ۲۵۲,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ بجنوردتیپ ۲۵۹,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ توسعه ماهان کرمانتیپ ۲۵۶,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خمسهتیپ ۲۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ خوزستانتیپ ۲۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ دورودتیپ ۲۵۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زابلتیپ ۲۵۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زاوه تربتتیپ ۲۵۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۲ زنجان۵۶,۵۰۰ تومان

قیمت سیمان تیپ ۵:

محصولتیپ سیمانقیمت
سیمان تیپ ۵ تهرانتیپ ۵۶۸,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ شهرکردتیپ ۵۵۷,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ غربتیپ ۵۶۱,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ هگمتانتیپ ۵۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ اصفهانتیپ ۵۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ خوزستانتیپ ۵۶۵,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ فارستیپ ۵۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ قائنتیپ ۵۶۴,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ سامان غربتیپ ۵۶۳,۰۰۰ تومان
سیمان تیپ ۵ بهبهانتیپ ۵۶۳,۰۰۰ تومان

۲۲۳۲۲۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا