آشیو برچسب ها:کروناویروس

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۲۴ شهریور تا ۲۴ مهر

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۴ مهر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۵۵۴ هزار و ۳۳۳ نفر را در ایران بطور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۴ هزار و ۵۱۹ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۴۳ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته‌اند. آمارها ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱ مهر تا ۱ آبان

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱ آبان ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۵۵۶ هزار و ۹۷ نفر را در ایران بطور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۴ هزار و ۵۴۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۳۰ هزار و ۴۵۷ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته‌اند. آمارها ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا ۳۰ مهر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه (۳۰ مهر) به بیش از ۶۳۲ میلیون و ۴۶۰ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون و ۵۸۱ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۹۹ میلیون و ۵۵ هزار مبتلا، از نظر مجموع تعداد مبتلایان در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا ۲۳ مهر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه (۲۳ مهر) به بیش از ۶۲۹ میلیون و ۴۳۰ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون و ۵۷۰ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۹۸ میلیون و ۸۱۴ هزار مبتلا، از نظر مجموع تعداد مبتلایان در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا ۱۶ مهر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه (۱۶ مهر) به بیش از ۶۲۶ میلیون و ۱۰۶ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون و ۵۵۹ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۹۸ میلیون و ۵۲۳ هزار مبتلا، از نظر مجموع تعداد مبتلایان در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۱۰ شهریور تا ۱۰ مهر

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۱۰ مهر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۵۴۹ هزار و ۵۸۶ نفر را در ایران بطور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۴ هزار و ۴۳۹ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۲۶ هزار و ۲۴۶ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته‌اند. آمارها ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا ۹ مهر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه (۹ مهر) به بیش از ۶۲۲ میلیون و ۹۳۲ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون و ۵۴۹ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۹۸ میلیون و ۲۳۲ هزار مبتلا، از نظر مجموع تعداد مبتلایان در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۳ شهریور تا ۳ مهر

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۳ مهر ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۵۴۷ هزار و ۸۹ نفر را در ایران بطور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۴ هزار و ۳۹۴ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۲۳ هزار و ۹۸۳ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته‌اند. آمارها ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / آمار کرونا در جهان تا ۲ مهر

تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا صبح شنبه (۲ مهر) به بیش از ۶۱۹ میلیون و ۶۸۱ هزار نفر رسید و تعداد قربانیان این ویروس نیز از شش میلیون و ۵۳۹ هزار نفر فراتر رفت. آمریکا با بیش از ۹۷ میلیون و ۸۸۰ هزار مبتلا، از نظر مجموع تعداد مبتلایان در رده اول قرار دارد و کشورهای هند، ...

ادامه مطلب »

راهبرد بازار؛ اینفوگرافیک / روند کرونا در ایران از ۲۷ مرداد تا ۲۷ شهریور

طبق اعلام وزارت بهداشت، کرونا تا ظهر یکشنبه (۲۷ شهریور ۱۴۰۱) هفت میلیون و ۵۴۲ هزار و ۸۲۲ نفر را در ایران بطور قطعی مبتلا کرده و در مجموع تا این روز ۱۴۴ هزار و ۳۰۱ نفر را به کام مرگ کشانده است. از سوی دیگر، هفت میلیون و ۳۲۰ هزار و ۹۴۱ نفر در ایران تاکنون بهبود یافته‌اند. آمارها ...

ادامه مطلب »